Ga naar zoekveld

Onze heelmeester

dinsdag 25 september 2018

Exodus 15:26,27

Hij weet wat ziek zijn is

Jesaja 53:3 - ‘Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.’

Jezus kent onze ziekte en onze zwakheid van binnenuit. Jesaja zegt: ‘Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.’

Zo’n God hebben we. Een God die broos en breekbaar wilde zijn, om heel dichtbij ons te komen. God bekijkt het lijden niet vanuit een hoge hemel, maar Hij kwam naar de aarde om het lijden te ondergaan, het lijden mee te beleven, het lijden van binnenuit te leren kennen. Johannes zegt: ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.’

Zijn naam is Jezus. Man van smarten. De gekruisigde. Een gewonde heelmeester.

Ik geloof in wonderen. Ik geloof ook dat ze in onze tijd nog gebeuren. Toch wordt niet iedereen beter. Dat was ook al zo toen Jezus op aarde was. Veel mensen bleven ziek. Ze hebben Jezus niet ontmoet. Ook in de rest van de Bijbel kom je zeer gelovige mensen tegen die lang ziek waren. Denk aan Job. Denk aan de mensen die je tegenkomt in de Psalmen. Denk aan Paulus.

Vergeet niet dat onze tranen pas worden gewist als Jezus terugkomt. ‘Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.’ (Johannes) De eerste dingen zijn dan voorbij. Ziekte hoort dus bij deze eerste dingen. Wij moeten daarmee leren omgaan.

Hoe dan? Daar zijn verschillende manieren voor. Je kunt je bijvoorbeeld richten op datgene wat Jesaja schreef. ‘Hij was ook vertrouwd met ziekte.’ Jezus is onze gewonde heelmeester. We mogen geloven dat Hij erbij is als we door een donker dal gaan. In onze ziekte mogen we ook leren dat ons lijden onderdeel is van het grote lijden in deze wereld.

Je wordt er niet altijd beter van. Wel anders. Het helpt je om niet opstandig te zijn en geen zelfmedelijden te hebben. In je zwakheid kun je juist Gods kracht ervaren, net als Paulus. Lichamelijk zwak, maar geestelijk sterk. Lijden wordt mede-lijden. Vertrouwd zijn met ziekte. Op die weg kom je Hem tegen. Zijn weg was heel zwaar, maar niet doodlopend. Dat geldt ook voor jou, als je in Hem gelooft.

Opmerking: Iemand die een moeilijke tijd doormaakte, zei eens: “Nu ik in het donker sta, lijkt het net of het licht me meer opvalt.” Herken je dat?

Deel deze overdenking: