Ga naar zoekveld

Ook wij zuchten

woensdag 29 maart 2023

Romeinen 8:22-23

Uit de Bijbel

Romeinen 8:22-23 - Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 

Of je gelovig bent of niet, het kwaad gaat niet aan je huis voorbij. We zuchten. Je mag boos zijn op die ziekte, op het kwaad. Als een mens zucht, zucht God mee. De Heilige Geest zucht mee, huilt mee, schreeuwt mee. Lees de Psalmen eens, Psalm 73 bijvoorbeeld, Asaf, was ziek geworden. Of Psalm 42, tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht.

Deel deze overdenking: