Ga naar zoekveld

Op Gods landbouwschool

woensdag 17 november 2021

Jesaja 28:23-26

Uit de Bijbel

Jesaja 28:23-26 - Hoor mij aan en leen mij je oor, luister aandachtig naar mijn woorden. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwij, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker? Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. NBV

Dit gedeelte laat zien dat alles zijn oorsprong vindt bij God. Hij is begaan met je. Als je wijsheid nodig hebt, kun je bij Hem terecht.

Deel deze overdenking: