Ga naar zoekveld

Pacemaker of peacemaker

vrijdag 19 mei 2017

Matteus 5:9

Vrede

Johannes 14: 21-31

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5: 22)

In Romeinen 15 bidt Paulus voor de gelovigen in Rome: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.’

We hebben het deze keer over vrede. Sjalom. Harmonie. Geen oorlogen. Er wordt veel gepreekt over vrede. Terecht, want het is een Bijbels woord. Een heel belangrijk woord. De engelen verkondigden bij de geboorte van Christus immers dat er nu vrede op aarde zou komen!

Maar wat betekent het nu als Paulus bidt dat vrede ons hart zal vervullen? Want vrede is immers vaak iets ‘vanbuiten’. Eens zal het altijd vrede zijn.

Maar er is ook zoiets als ‘vrede vanbinnen’. Vrede als vrucht van de Heilige Geest.

Vrede, sjalom is in de Bijbel een woord dat alles te maken heeft met een leven in goede verhoudingen: allereerst een goede verhouding met God, vervolgens goede verhoudingen tussen mensen, maar ook een goede verhouding tot jezelf.

Wat kan het donker zijn in ons hart! We kunnen met onszelf overhoop liggen. Aan de buitenkant kan het leven van een mens er heel goed uitzien. Een fijn gezin, een goede baan. Een prachtig huis. Maar oh, die binnenkant. ‘Ze moesten eens weten!’

Vlak voor Zijn kruisiging zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Jezus zou aan het kruis Zijn leven voor ons geven. Dankzij dat verzoenende werk zou Zijn Geest ook in ons hart komen. En dat is de bron van vrede. Deze vrede is niet gebaseerd op de afwezigheid van moeilijke periodes, maar op de aanwezigheid van God op elk moment van ons leven.

Jezus heeft ook gezegd: ‘Dit heb Ik tot u gesproken opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.’ ‘Verdrukking’ in de wereld, maar tegelijkertijd ‘vrede’ in Jezus. Dat is een vrucht van het werk van Gods Geest in ons.

Opmerking - Door steeds meer te vertrouwen op de beloften van God in Zijn Woord, kan ook de innerlijke vrede in ons hart steeds meer ontluiken. Zien je collega’s en/of klasgenoten hier al iets van in jouw leven?

Deel deze overdenking: