Ga naar zoekveld

Trek je eens terug

donderdag 25 oktober 2018

Lucas 5:16

Een eigen plek om te bidden

Matteüs 6:5-14

‘Maar als jullie bidden, trek je dan terug.’ (vers 6)

In de nieuwe Bijbelvertaling is het woord ‘binnenkamer’ niet meer te vinden. Er staat nu: ‘Trek je in je huis terug en sluit de deur.’ Deze vertaling geeft de bedoeling van Jezus weer. Jezus adviseert om vooral in stilte te bidden.

Jezus gaf als voorbeeld de binnenkamer. In die tijd had elk huis er wel één. Het was de voorraadkast. Wij zouden zeggen: de berging. Het was daar wel donker en klein. Maar als je bidt, heb je geen licht nodig. En om te knielen voor God is een klein plekje groot genoeg. Jezus zelf zocht vaak een stille plek in de buitenlucht op. Hij trok dan de bergen in om alleen te zijn met God. Zo kan het ook. Juist in de natuur kan het heel stil zijn. Een soort groene binnenkamer.

Het gaat niet zozeer om de plek, maar om het doel. Jezus maakte een tegenstelling met het bidden in het openbaar. Dat werd toen nogal eens gedaan door schriftgeleerden. Hoorbaar en zichtbaar voor iedereen. Jezus’ advies is de omgang met God te zoeken ‘in het verborgene’. In de stilte dus. Ongezien door mensen. Maar wel gezien door God.

In onze tijd komt dat bidden in het openbaar niet meer voor en al helemaal niet hardop. Veel mensen doen het zelfs niet zachtjes. Bidden is privé geworden. Toch kom je soms ook gelovigen tegen die door te vertellen over hun uitgebreide gebedsleven je kunnen frustreren. Wij dominees kunnen jou ook in de weg staan. We bidden soms alsof het een vak is.

Daarom is het ook leerzaam wat Jezus toen nog meer zei. Het gaat volgens Hem niet om veel woorden. God waardeert juist een kort en eenvoudig gebed. Je hoeft geen uren door te brengen op de door jou gekozen plek. Jezus: “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel.” Natuurlijk mag je lang bidden. Je kunt soms met veel vragen zitten. Maar het is geen verplichting. Weet je hoe je het kunt aanpakken? Kies een stille plek. Thuis, op je werk, in de natuur of in de auto. Dat zijn moderne binnenkamers. Breng dan even tijd door met God. Kun je geen woorden vinden? Bid dan gewoon Het Onze Vader.

Gebed: Here God, dank u wel dat er mensen zijn die prachtig kunnen bidden. Maar vandaag leer ik dat juist ook die paar woorden van ons in stilte door U gezien en gehoord worden. Amen.

Deel deze overdenking: