Ga naar zoekveld

Verlangen naar gerechtigheid

zaterdag 5 mei 2018

Matteüs 5:6

Uit de Bijbel

Matteüs 5:6 - Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

We weten niet hoe de nieuwe aarde eruit zal zien. Maar duidelijk is wel dat er een heerlijke toekomst wacht voor heel de schepping, voor mens en dier, voor boom en plant. Wereldwijd zal er sprake zijn van vrede, gerechtigheid en harmonie.

Met heel de schepping zien we er hartstochtelijk naar uit!

Deel deze overdenking: