Ga naar zoekveld

Vierde advent: Kom, zo lang verwachte Heiland

zondag 24 december 2017

Lied 'Kom, zo lang verwachte Heiland'

Hij brengt ons weer bij God

'Kom, zo langverwachte Heiland, om ons weer tot God te brengen.' Beseffen we wat we zingen? Namelijk dat de komst van Jezus ook dit inhoudt: Hij brengt ons weer bij God. Jezus overbrugt de kloof tussen God en mensen!

Kom, zo langverwachte Heiland,

die uit alle nood bevrijdt.

Doe ons hier de vrede vinden,

rust in U, te allen tijd.


Isrels sterkte en vertrouwen,

troost, tot in de diepste smart.

Liefste wens van alle volken,

vreugde voor 't verlangend hart.


Om ons weer tot God te brengen,

werd Gij mens, aan ons gelijk.

Liefde die bij ons wil wonen,

sticht in ons Uw Koninkrijk.


Laat uw Geest in ons de kracht zijn,

tot aanbidding, dienstbetoon,

volgend U door kruis en sterven,

naar Uw glorierijke troon.

Deel deze overdenking: