Ga naar zoekveld

Vreugde

zondag 14 oktober 2018

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

'Waar kan ik je blij mee maken?'

Veel mensen zijn op zoek naar dingen waar ze blij en gelukkig van worden. Iedereen kan wel iets noemen dat hem/haar blij maakt. Maar voor hoelang?

Een echte, blijvende blijdschap bestaat ook… en dat heeft te maken met genade. Blijdschap die altijd blijft, is er door het geloof. Hoe meer je de Here Jezus leert kennen en Zijn oneindige liefde en overvloedige genade, hoe blijer je wordt. Genade brengt blijdschap met zich mee. En dat pakken ze je nooit af.

Ben je dan nooit meer verdrietig? Jawel hoor. De wisselende omstandigheden van het leven gaan ook aan jou niet voorbij. Momenten van angst en verdriet zullen er zijn. Maar die blijdschap is de diepere laag daaronder. Deze blijdschap is niet het tegenovergestelde van verdriet, maar ze is sterker. Je leert de tegenslagen te dragen. Deze blijdschap is immers niet afhankelijk van een bepaald gevoel of van bepaalde omstandigheden. Je krijgt het van God. Ze is vrucht van de Geest. Ze heeft alles te maken met Zijn blijvende liefde.

Deel deze overdenking: