Ga naar zoekveld

Vrouwen uit de Bijbel: de voedsters

dinsdag 8 oktober 2019

2 Samuel 4:4 + Numeri 11:12

Uit de Bijbel

De komende dagen herhalen we de serie 'Vrouwen uit de Bijbel' uit 2018. In deze serie meditaties vertelt ds. Mirjam Kollenstaart-Muis over enkele vrouwen die een kleine rol spelen in de Bijbel. De reeks begint vandaag met de voedsters…

2 Samuel 4:4 - Er was ook nog een zoon van Sauls zoon Jonatan. Hij was mank. Dat was zo gekomen: Toen hij vijf jaar oud was kwam uit Jizreël het bericht over Saul en Jonatan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten, maar in haar haast om weg te komen liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mefiboset.

Numeri 11:12 - 'Ben ik soms zwanger geweest van dit volk, heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt?'

Gebed - Here God, dank U dat wij zo dicht bij U mogen komen. Wij zijn zo blij dat U ons aangenomen heeft als Uw kinderen. Dank U dat U voor ons zorgt zoals voedsters dat doen, dat U ons altijd zal verzorgen en beschermen. Amen.

Deel deze overdenking: