Ga naar zoekveld

Waar de mensen dwalen in het donker

zaterdag 22 december 2018

Johannes 8:12

'Draai je om'

Johannes 8:12 - 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

Jezus is het Licht en waar Hij verschijnt komen mensen in het licht te staan. Het is echter niet zo dat leven in Advent automatisch lopen in de zon is. Je staat dus wel voor een keuze… Wat doe jij?

Waar de mensen dwalen in het donker

draai je om en zie het nieuwe licht

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus

Zie de mens die ieder mens verlicht


Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht

Zoek je weg niet langer in het duister

Keer je om en zie Gods nieuwe dag


Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap

er is licht dat alles overwint.


Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht

Zoek je weg niet langer in het duister

Keer je om en zie Gods nieuwe dag


Steek een kaars aan tegen al het duister,

als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt

dat de vrede sterker is dan strijd.


Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht

Zoek je weg niet langer in het duister

Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Deel deze overdenking: