Ga naar zoekveld

Wijsheid in inzicht door Gods geest

zaterdag 22 april 2023

Kolossenzen 1:9

Uit de Bijbel

Kolossenzen 1:9 - Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.

Paulus wenst ons, dat we meer mogen leren over Gods wil. Naast het leven van Jezus, zijn kruisiging en opstanding is er nog zoveel meer. Wij hebben ook dit gebed nodig, dat de Geest ons inzicht en wijsheid geeft. Waarover heb jij deze wijsheid en dit inzicht nodig, in deze verwarrende tijd?

Deel deze overdenking: