Ga naar zoekveld

Zonde van je tijd?

zondag 22 januari 2017

Handelingen 17:21

Het nut van een vroom leven

1 timoteüs 4:4-10

‘Het nut van een vroom leven is grenzeloos.’ (vers 8)

Ze zeggen vaak dat je in je leven de juiste prioriteiten moet stellen. Maar wat zijn die prioriteiten? En hoe doe je dat?

Een ‘prioriteit’ is een zaak, taak of activiteit die belangrijker is dan een andere en dus voorrang heeft. Niet ieder mens stelt dezelfde prioriteiten. De een vindt zijn gezin het belangrijkst. De ander laat altijd zijn werk voorgaan. Een volgende doet (en laat als het moet) echt alles voor zijn gezondheid. De volgorde heeft vaak te maken met de situatie waarin je verkeert. Een jongere zal bijvoorbeeld andere prioriteiten stellen dan iemand boven de 65.

Hoe stel je nu de juiste prioriteiten? Dat is niet zo gemakkelijk. Er raken veel mensen overspannen, omdat ze de verkeerde prioriteiten stellen. Je zult maar een burnout krijgen. Het kan soms wel meer dan een jaar kosten om er weer bovenop te komen.

Welke criteria kunnen je helpen? Kun je uit de Bijbel een lijstje halen? Dat zou wel gemakkelijk zijn. Je zou het heel je leven kunnen gebruiken. Voor een christen gelden volgens mij geen vaste prioriteiten. Behalve die éne. En dat is God. Hoe je leven er ook uitziet en in welke levensfase je ook verkeert, voor gelovige mensen is en blijft Hij nummer 1.

De Bijbel geeft wel aan welke terreinen van het leven voor ons belangrijk zijn. Zaken waaraan je moet blijven werken. Daar valt je werk onder. En werk kan je school, je studie of je baan zijn. Ook het gezin vindt God heel belangrijk. Je mag ook oog en aandacht hebben voor jezelf. Denken aan je gezondheid. Tijd nemen voor ontspanning. De Bijbel vraagt ook aandacht voor de taak die mensen kunnen hebben in Gods Koninkrijk: in de kerk of in de maatschappij. En last but not least: Gods Woord wijst ons ook op de noodzaak van een persoonlijke relatie met God. Ook dat vraagt tijd en ruimte. Ik nodig je uit om jouw prioriteiten (opnieuw) vast te stellen in je eigen volgorde. Willen we ook beginnen met God? En wat volgt er dan?

Advies: Stel jouw lijst vast – samen met God. Doe het niet zonder gebed. ‘Wij vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig.’ (Paulus)

Deel deze overdenking: