Ga naar zoekveld

Zonsopgang

zaterdag 28 januari 2017

Genesis 32:31

De God van Jakob

Psalm 146

‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft.’ (vers 5)

Bijbelse namen spreken vaak boekdelen.

Neem de namen van de aartsvaders uit de Bijbel. Ze worden vaak in één adem genoemd: Abraham, Isaak en Jakob. De naam Abraham: bij het noemen van die naam overheerst toch wel het gevoel dat Abraham een gelovig man was. Abraham is de vader van de gelovigen.

Dan de naam Isaak. Bij Isaak is dat wat minder duidelijk. Hij staat wat in de schaduw van zijn vader. Veel mensen hebben een niet al te sterke indruk van hem. Wel van zijn vrouw Rebekka. En dan de naam Jakob. Jakob is veel bekender. Maar niet altijd op een positieve manier. Een man die graag de dingen naar zijn hand wilde zetten. Hij vertrouwde op God, maar vergat daarbij ook zichzelf nooit.

Toch zegt de Bijbel dat God Zich niet schaamde om hun God genoemd te worden. Eeuwenlang maakte Hij Zich bekend als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Wat opvalt, is dat de Bijbel de naam ‘de God van Jakob’ toch wel het meest gebruikt. En dat terwijl Jakob ook nog een andere naam had. Een naam die hij nota bene van God Zelf had gekregen: de naam Israël. En die naam is heel bekend gebleven. Het beloofde land en de nazaten zijn ernaar vernoemd.

De God van Jakob. Als je de geschiedenis van Jakob oppervlakkig kent, zou je kunnen denken dat je geen ‘betere’ God kunt hebben. Het lijkt wel of Jakob ongestraft zijn levensweg kon gaan. Alsof God zijn zonde niet zag en hem voorspoed gaf bij alles wat hij deed.

Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Nadat hij een andere naam van God kreeg, heeft Jakob het heel zwaar gekregen. Jakob heeft in zijn leven ook veel verdriet gehad. Denk maar aan Jozef en Benjamin. Bij de geboorte van de laatste stierf Jakobs geliefde vrouw Rachel. En de broers van Jozef vertelden Jakob dat Jozef door een wild dier was verscheurd.

De God van Jakob. Het blijft voor mij een naam die me herinnert aan het feit dat wij mensen vaak gezegend worden, terwijl we het niet verdiend hebben. Zegeningen die ons overigens later de kracht kunnen geven om de zorgen van het leven aan te kunnen.

Vraag: Onverdiende zegeningen? Ken jij die?

Deel deze overdenking: